SJELEREISE

 Life Between Lives Hypnotherapy

Det finnes i dag mange tilnærmingsmetoder når det gjelder sjelereier. Bøkene til Dr. Newton: Journey of Souls og Destiny of Souls, har blitt verdenskjente og hans metode har blitt adoptert av flere selvstendig kursinstitusjoner og enkeltpersoner som ønsker å dele hans fantastiske metodikk. For å sikre kvaliteten i arbeidet på sjelenivå, så grunnla Dr. Michael Newton, The Newton Institute. The Newton Institute er det eneste godkjente kursstedet for Michaels metode og som idag forvalter hans lære etter hans bortgang fra det jordlige plan. De strenge retningslinjene er med på å sikre kvaliteten i arbeidet og gi klienten trygghet om at veilederen er kvalifisert til å gjennomføre en LBL sesjon i henhold til Michaels metode. I 2013 ble jeg sertifisert og godkjent som LBL veileder av The Newton Institute.

Les mer om The Newton Institute

Greit å Vite

Du har kanskje lest bøkene til Dr. Michael Newton og kjenner at de snakker til deg. Du sitter inne med dype spørsmål som f.eks. hva er meningen med livet? Kanskje er tiden inne for å søke egne svar på livets mange spørsmål? Uansett intensjon, så er det greit å vite om Regresjon eller Sjelereise er det du søker her og nå og om dette er det riktige verktøyet for deg!

All hypnose er selvhypnose. Det er din egen mentale styrke som tillater deg å følge veiledningen. Din evne til å la deg veilede og følge instruksjoner er av viktighet, men tilliten til meg som veileder er enda viktigere da dette skaper den tryggheten som er nødvendig for en vellykket sesjon. 

Det er ikke uvanlig at personer som skal gjennomgå en Regresjon (PLR) eller Sjelereise (LBL) er usikre når det kommer til mottakelighet med hensyn til hypnosen. Vanlige årsaker kan være usikkerhet ved å miste kontrollen, eller blokkerte minner fra fortiden som ligger beskyttet i underbevisstheten. Når det er sagt, så mister man aldri kontrollen under hypnosen. Du kan når som helst åpne øynene, men fordi du tillater deg selv å følge veilederens forslag så vil du nå dypere stadier av avslappethet.

 

Alle som er friske kan i utgangspunktet gjennomføre en PLR eller en LBL sesjon. Lider man av mentale lidelser (inkludert depresjon) eller benytter visse medikamenter som også påvirker evnen til å kjøre bil, kan man ikke gjennomføre PLR eller LBL i regi av ATG academy Vibecke Garnaas. Andre helseopplysninger må det opplyses om før en PLR eller LBL sesjon kan bestilles. Forhør deg med lege hvis du er usikker på om du kan gjennomgå en LBL sesjon.

Det er en stor fordel å være eldre enn 30 år når man gjennomfører en LBL. Det finnes LBL-terapeuter som opererer med en aldersgrense på 40 år. Dette er basert på tilgangen av informasjon på sjelenivået, hvor livserfaring er en viktig del. Jeg har derimot valgt å ta avstand fra en aldersgrense og baserer oss på klientens modenhet. Erfaringsmessig så er sjelens ressurser mer avgjørende enn den fysiske alderen. Vi opplever til stadighet at alle mottar det de trenger der og da, uansett alder. Jeg har valg å sette en grense ved 25 år, av hensyn til hjernens utvikling. 

En PLR varer i ca. 2,5 time og en LBL varer i gjennomsnittlig 3,5 timer. Når det gjelder LBL-sesjonen, så beregnes det ca. 1 time til felles forberedelser, ca. 2 timer til sjelereisen og ca. 30 min. til avslutning hvor vi gjennomgår reisen i fellesskap.

 

Innledningsvis, dvs under induksjonen, begynner vi med å fokusere på den fysiske kroppen, slik at kroppen kan hvile, mens vi jobber med å åpne opp for et høyere bevissthetsnivå ved hjelp av visualiseringer og oppvarming av underbevisstheten - hvor alle minnene ligger lagret. Hvis det finnes blokkeringer fra fortiden, så dukker de som regel opp under oppvarmingen, når vi går tilbake i tid, år etter år, hvor du blir yngre og yngre og hvor vi kun ser på positive eller nøytrale barndomsminner.

Etter en vellykket regresjon gjennom barneårene tar vi steget videre tilbake til mors mage. Etter noen enkle spørsmål fortsetter vi videre tilbake til et tidligere liv. 

Neste steg på reisen tar deg hjem på sjelenivå. 

Du må ha gjennomført en vellykket regresjon tilbake til tidligere liv (PLR) før du kan gjennomgå en sjelereise (LBL).

Når du har gjennomført en PLR, så blir man bevisst på eventuelle blokkeringer som kan hindre opplevelsen av en LBL.  Min personlige erfaring er at klienten, ved hjelp av magefølelsen, på forhånd vet hva som kan hindre gjennomføringen av en PLR og en LBL. 

Jeg er har derfor utarbeidet et regresjonskurs som har til intensjon å forberede klienten på prosessen, bygge tillit mellom klient og veileder, samt forsterke samspillet mellom kropp & sjel. Ved vellykket gjennomførelse av nettkurset, så kan klienten bestille en Sjelereise uten å gjennomføre en Regresjon med veileder. 

Frem mot en sesjon, så anbefaler jeg at klienten setter av tid til meditasjon, yoga, avspennings-øvelser eller andre øvelser som frembringer stillheten i det indre og forsterker samspillet mellom kropp & sjel.

Det er individuelt hvordan hver enkelt opplever LBL-sesjonen. Det er helt normalt å bli sliten både fysisk og mentalt og det er derfor å anbefale at man benytter resten av dagen til å slappe godt av og la all informasjon og kunnskap integreres inn i kroppen. En del opplever et større behov for søvn samme dag og noen dager etter. Vern om opplevelsen og deg selv ved å ta det helt rolig samme dag. 

En Regresjon sesjon koster kr 3 000,-. En Sjelereise sesjon koster kr 3 800,-.

Erfaringsmessig så er det mange som ønsker en konsultasjon før selve sesjonen. Konsultasjonen gjennomføres på mobil, messenger eller Skype. En konsultasjon koster kr 950,-.

eFaktura må betales i sin helhet innen betalingsfristen før sesjonen gjennomføres. Det er ingen refusjon på sesjonen uansett utfall.

Er du usikker på om du er klar til å gjennomføre en PLR eller LBL-sesjon, så anbefaler jeg å bestille nettkurset Regresjon med Vibecke Garnaas som består av 5 instruksjonsvideoer, 2 hypnose mp3 lydfiler og 1 meditasjon mp3 lydfil. 

Alle sesjoner foregår på hverdager med oppstart senest kl 09:30. Ledig tidspunkt avtales nærmere etter henvendelse. Fyll ut skjema Bestill Sesjon og du vil bli kontaktet for nærmere avtale.

Regresjon med Vibecke Garnaas

Nå har du mulighet til å lære om din egen sjels reise gjennom tid og rom. Med kjærlig veiledning av Vibecke Garnaas blir du tatt med på en unik og kjærlighetsfylt reise hvor du står i sentrum. Nettkurset er spesielt tilpasset deg som søker svar fra egen sjel og som ønsker å styrke samspillet mellom kropp & sjel. Vel hjem!

Nå kan du utforske eget liv sett gjennom sjelens øyne.

Nå har du mulighet til å løfte egen frekvens gjennom personlige erfaringer som gir deg en dypere forståelse av hvem du ER og hvilke sjele-ressurser du innehar! Det er både kraftfullt og transformerende og som kan endre din måte å se deg selv og omgivelsene på. Nå kan du la sjelens-stemme vise deg vei videre! 

Bestill Sesjon

Bestill Sesjon med Vibecke Garnaas. Du blir kontaktet for nærmere avtale.