Soul Energy in Motion

Soul Energy in Motion er en ideell organisasjon, som gjennom frivillig arbeid, har som intensjon å støtte andre og hverandre i å skape en lysere fremtid og bidra i skapelsen av en ny jord. 

 

Hvem er vi? 

Vi er en gruppe frivillige med et glødende engasjement for samspillet mellom Moder Jord, menneskeheten og universet. Hjerte brenner for en ny jord hvor mennesket lever i samspill med alt liv.

 

Hva gjør vi?

Vi utfordrer operative- og samfunnsmessig utdaterte og gamle 3D mønstre, som begrenser samspillet og skader utviklingen av en ny jord, ved å demonstrere kraften hvert enkelt menneske innehar og forvalter gjennom ressurser som er forankret i hjertefrekvensen.

Dette gjør vi gjennom bærekraftig videreutvikling, verdiskapning og åpenhet innen:

  • Menneskeverd, likeverd, vern av sårbare grupper, vern av åpne, sensitive, spirituelle barn.
  • Vern av jorden, dyrevelferd, dyrevern, naturvern, vern av økosystem, vern av sårbar grunn.
  • Nytenkning, grønn teknologi, bærekraftig næringsliv og samfunnsmessig verdiskapning gjennom økt bevissthet om samspillet mellom mennesket, Moder Jord og universet som gjenspeiles gjennom elementene.

 

Hvordan gjør vi det?

Vi tillater lidenskapen, til å skape en ny jord, forene oss! Vi ser verdien av alle ressurser i et globalt og universalt perspektiv, og inspirerer, motiverer og hjelper hverandre med å styrke kraften og på den måten skape et liv med mening. Vi er bevisst ansvaret og verdien av livet i det store bilde. Gjennom målrettet og fokusert energi bruker vi felleskapets ressurser til å skape endring og vise vei inn i en ny tid.

 

Vil du gå sammen med oss?

Har du et brennende ønske om å utgjøre en forskjell og bidra gjennom egne ressurser? Ser du verdien av å stå sammen med andre likesinnede for større påvirkningskraft? Tar du ansvar for energien du deler med omgivelsene og er åpen for å la deg veilede av universell kraft?

 

Vi ønsker flere frivillige som har et glødende engasjement for alt liv, og som ønsker å gi av seg selv i skapelsen av en ny jord med veiledning av universell kraft.

Vi tilbyr opplæring som har til intensjon å styrke ressursene gjennom forankring av hjertefrekvensen.

Kursene er en del av stiftelsens verdiskapning rettet mot menneskeheten og gir økt forståelse av vibrasjon og frekvens som påvirker livet.

For mer informasjon om hva som skal til for å bli en frivillig, ta kontakt med Frivillighetsansvarlig Hilde Voldengen.

 

Vil du støtte vårt arbeid?

Vi trenger din hjelp for å skape nye, bærekraftige løsninger som er med på å løfte jorden og alle hennes skapninger i møte med en ny tid. Vil du støtte vårt arbeid, da kan du bli års medlem. Medlemskap for 2021 er kr 300,- og familiemedlemskap kr 500,-. Alle medlemmer får tilgang til vår egen medlemsportal hvor du kan følge oppdragene og være med på tema samlinger.

Trykk linken under for å registrere deg som medlem:

BLI MEDLEM

VIPPS 511769 (SOULEiM).

  

 

Close

Hvordan åpne opp for kraften av 2021?🌟

Hjertelig velkommen til gratis webinar.

Tirsdag 12. Januar 2021 kl. 19:00!

Registrer deg med navn og e-post for å delta.