Betingelser Kurs

Jeg bekrefter med dette at jeg er underforstått med at et påbegynt/åpnet kurs eller utdanning ikke kan refunderes. Selv om betalingen ikke er gjennomført for kurset, er jeg fullt ut betalingspliktig så fort jeg har godtatt denne avtalen og åpnet kurset. Dersom kurset ikke er åpnet de første 2 uker etter kjøp, gjelder angrefrist på 2 uker fra kjøpsdato.

Det er strengt forbudt å kopiere, videreføre eller på noe vis viderepublisere tekster, illustrasjoner, lydfiler, video eller annet innhold i nettstudiene. Overtredelse av copyrighten vil bli anmeldt. Jeg bekrefter at jeg er klar over reglene og aksepterer dem fullt ut.

Jeg er selv ansvarlig for å oppdatere meg på meldinger og informasjon som legges ut i kursportalen, og som jeg får melding om, og jeg er selv ansvarlig for å skrive ut nødvendig kursmateriell.

Betingelsene er gyldig fra 01.05.2019.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.