Hvordan går det med deg i skiftet?

Uncategorized Mar 12, 2020

Hvordan går det med deg i disse tider? 

Vi får nå erfare virkningen av overgangen til en ny tid dvs fra en 3D virkelighet til en 4D tilværelse. Det er en krevende tid for mange nå som gamle systemer og trosretninger blir satt på prøve og menneskeheten igjen må omfavne kjærligheten til livet. 

Fokuset er igjen målrettet menneskets eksistens fremfor noe utenfor oss selv som ikke direkte truer livene våre. Det skaper ringvirkninger, en energi-bølge, som truer menneskets trygghet og tilhørighet i samfunnet.

Hvem skal vi stole på i en menneskeskapt krisesituasjon? Spørsmålene, vi må besvare og stå ansvarlig for, sørger for et dyp dykk i verdier og holdninger som er avgjørende for mottagelighet av frekvenser som universet kringkaster gjennom 4D. Det er ikke lenger snakk om når det skiftet mellom 3D og 4D vil skje, den nye tid har ankommet og du må ta ansvar for hvordan du skal omfavne det som skjer i den menneskelige overgangen fra 3D eller 4D. 

4D er kjent som Samhørighetsdimensjonen, men hvordan kan du, som har forståelse for samspillet mellom Moder Jord, Menneskeheten og Universet, gå foran å vise vei nå som mennesker rundt møter mørket i seg selv og i verden?

 Jeg oppfordrer deg til å sette av tid til å se på egne valg, og se hvordan valgene påvirker omgivelsene som frykter det som skjer, og da spesielt de som er mest sårbare. Har du allerede forankret deg i 4D og innehar hjertefrekvens, da vet du viktigheten av å verne om alt liv. Se på hvordan du forvalter den ubetingede kjærligheten og sørg for at du bidrar med handlinger som har til intensjon å verne om alt sårbart liv.

Den nye tid krever at vi tenker samhørighet fremfor kun å dekke egne behov. Jeg starter dagen med å sette intensjonen og bevisstgjøre meg selv på hva jeg ønsker å bringe med meg ut i hverdagen. Dette er det som kom til meg: " Vi står idag samlet hånd i hånd. Samlet gjennom TE-KA-TI. Samlet for å skape en ny jord."  

Du har et valg å gjøre.  

 

Close

 

Vil du vite mer om kurset og hva du kan forvente?

Registrer deg og du vil få invitasjon til gratis webinar, gratis e-bok og mulighet til å sikre deg plass til redusert pris.