Hvordan går det med DEG i disse korona-tider?

det fysiske nivået Mar 12, 2020

Hvordan går det med deg i disse tider? 

Vi får nå erfare virkningen av overgangen til en ny tid dvs fra en 3D virkelighetsoppfatning til en 4D tilværelse Det er en krevende tid for mange nå som gamle systemer og trosretninger blir satt på prøve og menneskeheten igjen må omfavne kjærligheten til livet❤️ 

Fokuset er igjen målrettet menneskets eksistens fremfor noe utenfor oss selv som ikke direkte truer livene våre. Det skaper ringvirkninger, en energi-bølge, som truer menneskets trygghet og tilhørighet i samfunnet. Hvem skal vi stole på i en menneskeskapt krisesituasjon? Spørsmålene, som mennesket nå må besvare og stå ansvarlig for, sørger for et dyp dykk i egne verdier og holdninger som er avgjørende for mottagelighet av de frekvenser som universet kringkaster gjennom 4D Det er ikke lenger snakk om når det store skiftet mellom 3D og 4D vil skje, den nye tid er her og vi må ta ansvar for hvordan vi ønsker å omfavne det som skjer i den menneskelige overgangen fra 3D eller 4D😊 

4D er kjent som Samhørighetsdimensjonen, men hvordan kan vi som forstår samspillet mellom Moder Jord, Menneskeheten og Universet gå foran å vise vei nå som mennesker møter mørket i seg selv og i verden?🙏🏻 Jeg oppfordrer deg til å sette av tid til å se på egne valg i en sårbar tid og se hvordan dine valg påvirker de som frykter det som skjer og da spesielt de som er mest sårbare? Mennesker som allerede har forankret seg i 4D, hvor opplevelsen av oneness er tilgjengelig, verner om alt liv! Derfor er det viktig å se på hvordan du forvalter den ubetingede kjærligheten og støtter opp under de handlinger som har til intensjon å verne om alt sårbart liv❤️ 

Den nye tid krever at vi tenker på hverandre i større grad enn kun dekke egne behov, og beskrivelsen av 4D forvalter dette svært godt gjennom ordet samhørighet. Jeg starter alltid dagen med å sette intensjonen og idag ble TE-KA-TI formidlet✨TE-KA-TI inneholder følgende visdom: " Vi står idag samlet hånd i hånd. Samlet gjennom TE-KA-TI. Samlet for å skape en ny jord."  

Vi må gå samlet gjennom disse korona-tider for det er samhørigheten mellom sjeler og den kraft som dannes, det er her magi finnes!✨ 

Hjertelig hilsen,

Vibecke

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.