Gleden av å fylle 45 år!🥰

prosjekt Oct 26, 2020

I dag har jeg vært en del av felleskapet, menneskeheten, i 45 år!🎉

Det er ingen tvil om at det har vært opp og nedturer, men i refleksjon har jeg vunnet i livets lotteri!
 
Jeg kan med hånda på hjerte si at jeg står trygt i meg selv etter å ha utforsket hvem jeg ER, hva mine ressurser innebærer og hvilken sti jeg ønsker å utforske videre og som gir meg muligheten til å bidra til fellesskapet!
 
Hvis du kjenner meg og hva jeg står for, da vet du mest sannsynlig at hjertet mitt brenner for et bærekraftig samspill mellom Moder Jord, menneskehet og universet som utgjør skapelsen av en ny og bedre jord for alt liv. 
 
Menneskeheten har fremdeles en vei å gå for å åpne opp for forståelsen av hva dette innebærer i praksis, men jeg har tro på menneskeheten og evnen til å gjøre endringer når valgfrihet ligger til grunn. Jeg tror at både du og jeg er her for å utgjøre en forskjell uansett skala! Hva dette vil si, er livets reise. Mitt ønske er at du og alle andre, kan fritt utforske livet uten at verden skal fortelle deg hvem du skal være eller hva du må gjøre for å utgjøre en forskjell! 
 
I 12 år har jeg hjulpet mennesker med å se sin egen verdi og finne sin sti i livet, og det er spesielt en gruppe som har satt sine spor i meg!
 
Det er alle de barna som er åpne, sensitive og åndelige som ikke blir sett eller verdsatt i samfunnet og som ofte blir en kasteball i det offentlig hjelpeapparatet. Foreldre som har funnet veien til meg, forteller at jeg er siste utvei! Det er både leger og psykologer som ber om hjelp til egne barn og pasienter, fordi det ikke er rom for disse barna i skolemedisinen! Jeg vet hvordan det er å ha en annen tilnærming til verden enn den som verdsettes, og etter å ha fått egne barn, som også har ressurser som ikke ivaretas eller verdsettes av samfunnet, har jeg valgt å gjøre noe med det!
 
Jeg grunnla stiftelsen Soul Energy in Motion, hvor vi utfordrer operative- og samfunnsmessig utdaterte og gamle 3D mønstre, som begrenser samspillet og skader utviklingen av en ny jord, ved å demonstrere kraften hvert enkelt menneske innehar og forvalter gjennom ressurser som er forankret i hjertefrekvensen.
 
Dette gjør vi gjennom bærekraftig videreutvikling, verdiskapning og åpenhet innen:
 
  • Menneskeverd, likeverd, vern av sårbare grupper, vern av åpne, sensitive, spirituelle barn.
  • Vern av jorden, dyrevelferd, dyrevern, naturvern, vern av økosystem, vern av sårbar grunn.
  • Nytenkning, grønn teknologi, bærekraftig næringsliv og samfunnsmessig verdiskapning gjennom økt bevissthet om samspillet mellom mennesket, Moder Jord og universet som gjenspeiles gjennom elementene.
 
Prosjektet FRIHET TIL Å VÆRE DEG SELV, er målrettet åpne, sensitive og spirituelle barn og skal hjelpe skole, helsevesen og foreldre imøtekomme barna gjennom økt forståelse av ressurser og verdien av dette, for å skape et mer inkluderende samfunn.  Foredrag, tips og verktøy er en vesentlig del av prosjektet.
 
Jeg har derfor kun ett ønske for bursdagen min i år, og det er å samle inn penger til prosjektet FRIHET TIL Å VÆRE DEG SELV!
 
Ingenting vil glede meg mer enn å være med å utgjøre en forskjell gjennom egne ressurser og bruke stemmen min til å bidra til et mer inkluderende samfunn hvor alle er fri til å være seg selv! Har du lyst til å være med å bidra? Støtte oppunder et prosjekt, som vil være med å løfte kunnskapen og forståelsen til de som møter disse barna, slik at de kan få være seg selv i møte med livet?
 
Da inviterer jeg deg til å bli med å støtte oppunder prosjektet og bidra med et par kroner på vipps nr. 511769 og merk betaling med FRIHET TIL Å VÆRE DEG SELV.
 
 
Hjertelig takk for din støtte! Det betyr mer enn ord kan beskrive!❤️
 
 
 
 
Vibecke Garnaas
Kommunikasjonrådgiver 

Soul Energy in Motion

Close

 

Vil du vite mer om kurset og hva du kan forvente?

Registrer deg og du vil få invitasjon til gratis webinar, gratis e-bok og mulighet til å sikre deg plass til redusert pris.