Ny frekvens til en ny tid....

tilgjengelig for deg her og nå gjennom hjertefrekvensen. Vil du være med å skape en bærekraftig jord?

Kanalisering
Mother Earth is a Masterpiece

Hvis Moder Jord kunne snakke, hva tror du hun ville sagt?
Ta en pust i bakken med denne vakre kanaliseringen av Chief of The Holy Land.

 

Velger du et bærekraftig liv....

da velger du et liv i balanse. Samspillet gir deg tilgang til hjertefrekvensen, som forbinder alt liv. 

Er du klar til å løfte frekvensen og skape et bærekraftig liv?

Vi hjelper deg på vei! Registrer deg og motta tips og råd, invitasjoner til gratis webinar, gratis Nøkkelen Til Lyset e-bok og muligheten til å sikre plass på kurs til reduserte priser. 

Første sesong av Spiritual Quest, always guided by Spirit....

er tilgjengelig på Spotify, Apple Podcasts og iHeart Radio. Er du klar for å lære mer om skiftet fra 3D til 4D, frigjøre gammel og utdatert energi og åpne opp for skaperkraften? Da må du lytte til podkasten.

LYTT TIL PODKAST

Spørsmål & Svar

Vi er en gruppe frivillige med et glødende engasjement for samspillet mellom Moder Jord, menneskeheten og universet. Hjerte brenner for en ny jord hvor mennesket lever i samspill med alt liv.

Vi utfordrer operative- og samfunnsmessig utdaterte og gamle 3D mønstre, som begrenser samspillet og skader utviklingen av en ny jord, ved å demonstrere kraften hvert enkelt menneske innehar og forvalter gjennom ressurser som er forankret i hjertefrekvensen.

Dette gjør vi gjennom bærekraftig videreutvikling, verdiskapning og åpenhet innen:

  • Menneskeverd, likeverd, vern av sårbare grupper, vern av åpne, sensitive, spirituelle barn.
  • Vern av jorden, dyrevelferd, dyrevern, naturvern, vern av økosystem, vern av sårbar grunn.
  • Nytenkning, grønn teknologi, bærekraftig næringsliv og samfunnsmessig verdiskapning gjennom økt bevissthet om samspillet mellom mennesket, Moder Jord og universet som gjenspeiles gjennom elementene.

Vi tillater lidenskapen, til å skape en ny jord, forene oss! Vi ser verdien av alle ressurser i et globalt og universalt perspektiv, og inspirerer, motiverer og hjelper hverandre med å styrke kraften og på den måten skape et liv med mening. Vi er bevisst ansvaret og verdien av livet i det store bilde. Gjennom målrettet og fokusert energi bruker vi felleskapets ressurser til å skape endring og vise vei inn i en ny tid.

Vi har akseptert at det er en kraft større enn hva et enkelt menneske innehar, og som forener oss med alt liv. Vi erkjenner og erfarer frekvensen av den ubetingede kjærligheten, som påvirker samspillet, og velger samhørighet for økt påvirkningskraft på menneskets-, jordens- og universets evolusjon.

Har du et brennende ønske om å utgjøre en forskjell og bidra gjennom egne ressurser? Ser du verdien av å stå sammen med andre likesinnede for større påvirkningskraft? Tar du ansvar for energien du deler med omgivelsene og er åpen for å la deg veilede av universell kraft?

 

Vi ønsker flere frivillige som har et glødende engasjement for alt liv, og som ønsker å gi av seg selv i skapelsen av en ny jord med veiledning av universell kraft.

 

Vi tilbyr opplæring som har til intensjon å styrke ressursene gjennom forankring av hjertefrekvensen.

Kurset er en del av stiftelsens verdiskapning rettet mot menneskeheten og gir økt forståelse av vibrasjon og frekvens som påvirker livet.

For mer informasjon om hva som skal til for å bli en frivillig, ta kontakt med Frivillighetsansvarlig Hilde Voldengen.

Menneskehet

Moder Jord

Er du klar til å motta beskjeder fra Universell Kraft?

Når du registerer deg samtykker du til å motta beskjeder formidlet av Zarius & Det 7 Rådet og andre høyfrekvente energier. 

Nettbutikk

Close

 

Vil du vite mer om kurset og hva du kan forvente?

Registrer deg og du vil få invitasjon til gratis webinar, gratis e-bok og mulighet til å sikre deg plass til redusert pris.